Kinderfysiotherapie: behandeling op maat

Spelen en leren bij Kinderfysiotherapie J de Groot

Een baby kruipt, een peuter klautert, een kleuter rent en een puber hangt. Kinderfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar ontwikkelen zich spelenderwijs. Bij de fysio leert uw kind bewegen met behulp van oefentherapie.

Iedereen leert in de kinderjaren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor doen sommige kinderen te weinig motorische ervaring op. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben van oefentherapie bij de fysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

U wilt met uw kind naar de kinderfysiotherapeut. Hoe gaat dat?

Als u ongerust bent over een aanhoudende klacht, of de ontwikkeling van uw kind,dan kunt u twee wegen bewandelen:
 • U kunt een verwijsbrief bij de huisarts vragen of;
 • Direct een afspraak maken bij Kinderfysiotherapie J. de Groot.
In dit laatste geval bekijk ik dan of uw kind:
 • Baat heeft bij de kinderfysiotherapeut
 • Eerst door een arts gezien moet worden
Neem contact met mij op

Het eerste onderzoek

Ik breng altijd uw huisarts op de hoogte van uw bezoek aan mijn praktijk. De behandeling start met een intakegesprek om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Daarna start het onderzoek. Hierbij onderzoek ik:

 • De motorische vaardigheden: wat kan uw kind wel en niet. 
 • Of de motorische ontwikkeling van uw kind op aanvaardbaar niveau is voor de leeftijd. Dit doe ik door middel van testen.
 • De werking van de spieren en gewrichten van uw kind.
 • Eventueel win ik informatie in bij de school, de verwijzer of anderen die bij het kind betrokken zijn. Hiervoor vraag ik natuurlijk altijd toestemming.
Naar aanleiding van het onderzoek wordt besloten of oefentherapie de juiste keuze is.

Behandeling op maat

Het doel wordt in onderling overleg vastgesteld. Pas daarna stel ik een behandelplan op. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de methode waarvoor u eventueel kiest, wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer en/ of huisarts. De kinderfysiotherapie is aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Uw kind krijgt altijd een behandeling op maat. Er wordt gebruik gemaakt van educatief speelgoed in een kindvriendelijke omgeving om de beweging van uw kind stap voor stap te verbeteren. Als het nodig is, en als het de behandeling ten goede komt, wordt het kind thuis behandeld. Dit gebeurt onder andere bij baby’s van 0 – 2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt 30 tot 40 minuten per sessie. Meestal behandel ik een kind één keer per week. Hoe vaak uw kind behandeld moet worden, is afhankelijk van de ernst van het probleem en het verloop van de behandeling.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Er zijn veel kinderen die kleine of grotere problemen hebben bij het ontwikkelen van het bewegen. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind:

 • Moeite heeft met het leren lopen, rennen en springen;
 • Het fietsen niet snel aanleert;
 • Vaak valt bij het lopen en rennen;
 • Onhandig is bij het aan- en uitkleden;
 • Moeite heeft met het uitvoeren van vaardigheden zoals kleuren, schrijven, tekenen en verven.

De meest voorkomende medische indicaties voor kinderfysiotherapie:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand;
 • Asymmetrische zuigelingen;
 • Orthopedische afwijkingen;
 • Spierziekten;
 • Ademhalingsproblemen;
 • Jeugdreuma; 
 • Opvallende motoriek.

Vergoedingen en tarieven voor kinderfysiotherapie

Ook dit jaar is elk kind van 0-18 jaar verzekerd voor kinderfysiotherapie. De eerste 18 behandelingen zijn altijd inbegrepen bij de basisverzekering. Daarna worden er, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, nog extra behandelingen vergoed. Kinderen hebben gemiddeld acht behandelingen nodig. Er is er geen sprake van een eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Als de aandoening van uw kind op de lijst met aandoeningen staat, krijgt u alles vanaf de eerste behandeling vergoed. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig van de huisarts of kinderarts.

Bovengenoemde vergoeding is alleen van toepassing wanneer u naar een gecontracteerde kinderfysiotherapeut gaat. Dus een kinderfysiotherapeut waar uw zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt.

Kinderfysiotherapie J de Groot heeft ook dit jaar met nagenoeg alle zorgverzekeraars een zorgcontract afgesloten. Als u naar een niet-gecontracteerde kinderfysiotherapeut gaat, kan de vergoeding lager zijn.

 

Zitting kinderfysiotherapie€ 45,00
Screening€ 15,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 42,00
Kinderfysiotherapie inclusief uittoeslag€ 58,00
Kinderfysiotherapie inclusief inrichting toeslag€ 52,00
Instructie / overleg ouders van de patiënt€ 42,00

 

Als u een vraag heeft over de vergoeding en tarieven, neem dan direct telefonisch contact op, of stuur een e-mail.

Samen plezierig werken aan een oplossing

Neem contact op met uw kinderfysiotherapeut